Workshop

Voor kinderen in de leeftijd van 7 t/m 13 jaar
De workshop bestaat uit 5 (creatieve) bijeenkomsten,
dit is incl. gebruik van spel en materialen.
Klik hier voor datums.

Doel van de bijeenkomsten
Het unieke kind weer beter in balans krijgen, door te werken in een klein groepje van maximaal 4 kinderen.
We gaan hierbij KUNST verder uitdiepen.
Kracht Uniek Natuur Samen Talent

Wat gaan we doen tijdens de bijeenkomsten
We gaan leren hoe we om kunnen gaan met :
pesten of gepest worden, (faal)angsten, communiceren, talent,
zelfbeeld, (hoog)gevoeligheid, emoties.
Dit met behulp van spel/oefeningen, interactie, beeld denken, intuïtief tekenen, knutselen.

Kosten voor deze workshop kunt u vinden onder tarieven
Voor meer informatie of het opgeven van uw kind voor de workshop verwijs ik u naar contact.