Werkwijze

Hoe ziet een coachtraject eruit?

Intakegesprek
Als eerste hebben we contact via telefoon, dit is gratis en vrijblijvend. Hierna stuur ik u een vragenlijst toe en als u deze invult en terugstuurt spreken we een datum af voor een vrijblijvend oriënterend gesprek bij u thuis. Bij dit intakegesprek is uw kind niet aanwezig. Dit om u als ouder de mogelijkheid te bieden uw verhaal te doen en om de hulpvraag helder te krijgen en zo de mogelijkheden te bespreken. Door middel van een coachingvoorstel beslist u of we het traject gaan starten.
Gemiddeld duurt een traject 6 tot 10 keer.   * Voor PGB gelden andere trajecten.

Coachsessies
De coachsessies vinden plaats in het de praktijkruimte in Uden of in overleg bij het kind thuis. Een sessie duurt een uur. We zoeken een plek uit waar uw kind zich het meest veilig, rustig en vertrouwd voelt. De eerste sessie met uw kind draait om kennismaking en een vertrouwensband opbouwen. Tijdens de sessies maak ik gebruik van verschillende technieken en methodes, waarbij creativiteit voorop staat. Denk hierbij aan: spel, knutselen, (intuïtief)tekenen, beelddenken, verhalen,
sociale vaardigheden, balans-/ontspanningsoefeningen, etc… Bij de nog jonge kinderen wil ik Pip (de pop) nog wel eens inzetten. Het is vaak makkelijker om dan tegen Pip een verhaal te vertellen. Omdat elk kind uniek is speel ik in op de behoefte, talenten en de leeftijd van het kind. Na 4 sessies hebben we een evaluatiegesprek (evt. telefonisch) om te beoordelen hoe het traject verloopt. In het belang van uw kind overleg ik eerst wat ik bespreek met u als ouders/verzorgers. Dit om de vertrouwensband tussen uw kind en mij niet te schaden. We gaan verder bekijken hoeveel sessies er nog nodig zijn en of het nodig is om tussentijds tips te geven wat in het belang is van uw kind en het traject. Het kind zal u als ouder ook aangeven wanneer het voor hem/haar klaar is, “zij” weten immers heel goed wanneer hun doel bereikt is.

Afronding/eindgesprek
Na de laatste sessie met uw kind spreek ik een datum met u af voor het eindgesprek.
We bespreken de ontwikkeling en met betrekking tot de hulpvraag of het doel van uw kind bereikt is.
Daar waar u nog vragen of tips nodig heeft, wil ik u graag informeren. contact